CE Belgesi Yönetmelikleri , CE Uygunluk İşaretinin Ürüne İliştirilmesine ve Kullanılmasına Dair Yönetmenlik hakkındaki bilgileri aşağıda  inceleyebilirsiniz.

Bakanlar Kurulu Karar Tarihi – No : 15/11/2001 – 2001/3530
Dayandığı Kanun Tarihi – No : 29/06/2001 – 4703
Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi – No : 17/01/2002 – 24643
Ekli (CE) Uygunluk İşaretinin Ürüne İliştirilmesine ve Kullanılmasına Dair Yönetmelik”in yürürlüğe konulması; Devlet Bakanlığı’nın 26/10/2001 tarihli ve 66404 sayılı yazısı üzerine, 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanunun 14 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 15/11/2001 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

AMAÇ VE KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK VE TANIMLAR| AĞRI PATENT

 

amaç ve kapsam hukuki dayanak ve tanımlar-ağrı patent
amaç ve kapsam hukuki dayanak ve tanımlar-ağrı patent

 

AMAÇ VE KAPSAM

CE Belgesi Yönetmelikleri


Madde 1 – Bu Yönetmelik; ürüne “CE” uygunluk işareti iliştirilmesini öngören teknik düzenlemeler kapsamındaki sanayi ürünlerine bu işaretin iliştirilmesi amacıyla takip edilecek uygunluk değerlendirme modülleri ile bu işaretin kullanılmasına dair usul ve esasları kapsar.

HUKUKİ DAYANAK


Madde 2 – Bu Yönetmelik, 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanunun 14 üncü maddesi uyarınca hazırlanmıştır.

Ağrı Patent, Kalite Yönetim Sistemleri danışmanları tarafından hazırlanan ISO NedirISO 9001 Toplam Kalite Yönetim Sistemi‘ nin kurulumu, ISO 9001 Kalite Danışmanlık hizmetlerini, Bilgi Güvenliği Yönetim SistemiCE Belgesi ve Hizmet Yeterlilik Belgesi danışmanlık ve belgelendirme ayrıntılarını inceleyebilirsiniz.

TANIMLAR


Madde 3 – Bu Yönetmelikte geçen;
a) Müsteşarlık: Dış Ticaret Müsteşarlığını,

b) Komisyon: Avrupa Birliği Komisyonunu,

c) Ürün: Teknik düzenlemesinde CE uygunluk işareti iliştirilmesi öngörülen s